Czy można wykorzystywać wodę ze studni głębinowej?

W przypadku braku wody sieciowej, dopuszcza się wykorzystanie wody ze studni głębinowej, ale jest to rozwiązanie uciążliwe. Przy takim rozwiązaniu musimy zbadać wodę ze studni i dostosować układy uzdatniania wody.