Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan może być wykorzystany przy ocenie opłacalności inwestycji przez Zarząd i jednostki finansujące. Powinien zawierać charakterystykę firmy i przedsięwzięcia, opis rynku i konkurencji, plany marketingowe i rozwojowe, analizę finansową oraz czytelne wnioski.