Przeglądy techniczne myjni

Myjnia podlega obowiązkowym przeglądom technicznym. To na ich podstawie jest udzielana gwarancja. Są to odpłatne przeglądy realizowane przez serwis gwaranta co 3 miesiące.