Jakie są normy hałasu dla myjni?

Myjnie samochodowe są wyłączone spod obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, więc inwestor nie jest zobowiązany do wykonywania Raportu Oddziaływania na Środowisko. Należy jednak mieć świadomość, że myjnia generuje hałas, który przy długotrwałej ekspozycji na ludzi, może być uciążliwy. Przy wyborze lokalizacji dobrze jest wziąć pod uwagę sąsiedztwo. Znane są przypadki, gdy po uruchomieniu myjni lokalni mieszkańcy protestują i potrafią doprowadzić do nałożenia kar na inwestora. Niestety hałas generowany jest przez wodę wypływającą pod wysokim ciśnieniem z dyszy lancy i nie ma możliwości ograniczenie jego poziomu bez zmniejszenia ciśnienia.