Przyłącza na terenie inwestycji

Teren, na którym planowana jest inwestycja, powinien być wyposażony w przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wody sieciowej, sieć kanalizacyjną oraz przyłącze gazowe.