Jakie jest zużycie wody na myjni?

Myjnia bezdotykowa zużywa około 10l/min na jedno stanowisko w trakcie mycia samochodów. Poza czasem mycia pewna ilość wody wykorzystywana jest do procesów technologicznych, ale w skali całego zużycia koszt tej wody jest pomijalny.