Metody finansowania

Wybór metody finansowania przy zakupie myjni bezdotykowej jest bardzo indywidualny, zależy on między innymi od kondycji finansowej inwestora oraz specyfiki prowadzonej dotychczas działalności. Najbardziej popularnymi metodami finansowania są: środki własne inwestora, leasing, kredyt, dofinansowanie ze środków UE. Możliwe są także metody łączone, np: środki własne i kredyt, czy kredyt i środki UE.