Jaki jest koszt postawienia myjni?

Całkowita kwota jest powiązana z lokalizacją oraz uzbrojeniem terenu (media, utwardzenie terenu, drogi dojazdowe). Na początkowym etapie możemy określić, ile będzie kosztowała sama myjnia wraz z zadaszeniem i posadzkami. Oczywiście koszt zależy od ilości stanowisk. Skontaktuj się z nami, by wycenić myjnię.

Wielkość działki - myjnia kontenerowa

Wielkość działki pod budowę bezdotykowej myjni kontenerowej, różnią się w zależności od planowanej ilości stanowisk:

2 stanowiska: 630 m2
3 stanowiska: 765 m2
4 stanowiska: 900 m2
5 stanowisk: 1030 m2
6 stanowisk: 1170 m2

Więcej informacji na temat zagospodarowania terenu dla myjni kontenerowych, znajdziesz tutaj.

Wielkość działki - myjnia modułowa

Wielkość działki pod budowę bezdotykowej myjni modułowej, różnią się w zależności od planowanej ilości stanowisk:

2 stanowiska: 550 m2
3 stanowiska: 680 m2
4 stanowiska: 840 m2
5 stanowisk: 970 m2
6 stanowisk: 1110 m2

Więcej informacji na temat zagospodarowania terenu dla myjni modułowych, znajdziesz tutaj.

Jaki jest czas gwarancji dla myjni?

Myjnia podlega okresowi gwarancji, który wynosi 24 miesiące. W tym czasie myjnia podlega naszemu serwisowaniu, jeżeli Inwestor wyrazi taką chęć, to myjnia może być serwisowana również po okresie gwarancji. Nasz serwis pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00- 16:00.

Przeglądy techniczne myjni

Myjnia podlega obowiązkowym przeglądom technicznym. To na ich podstawie jest udzielana gwarancja. Są to odpłatne przeglądy realizowane przez serwis gwaranta co 3 miesiące.

Chemia dla myjni

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jak często należy zmieniać płyny, ponieważ jest to uzależnione od zużycia, od ilości myć. Inwestor może zaopatrzyć się w środki myjące w Idea Technik Sp. z o.o. lub w innej firmie, należy jednak mieć na uwadze zobowiązanie do stosowania środków chemicznych, zaakceptowanych przez Gwaranta.

Szkolenia dla właściciela myjni

Inwestor nie pozostaje sam z działającym biznesem. Podczas odbioru myjni organizujemy szkolenie z zakresu obsługi, konserwacji i innych kwestii, związanych z funkcjonowaniem myjni.

Metody finansowania

Wybór metody finansowania przy zakupie myjni bezdotykowej jest bardzo indywidualny, zależy on między innymi od kondycji finansowej inwestora oraz specyfiki prowadzonej dotychczas działalności. Najbardziej popularnymi metodami finansowania są: środki własne inwestora, leasing, kredyt, dofinansowanie ze środków UE. Możliwe są także metody łączone, np: środki własne i kredyt, czy kredyt i środki UE.

Przyłącza na terenie inwestycji

Teren, na którym planowana jest inwestycja, powinien być wyposażony w przyłącze energii elektrycznej, przyłącze wody sieciowej, sieć kanalizacyjną oraz przyłącze gazowe.

Jakie dokumenty są potrzebne, by otworzyć myjnię?

Przed wybudowaniem i uruchomieniem własnej myjni bezdotykowej należy przejść przez szereg formalności i procedur. Jest to proces bardzo podobny do tego, który obowiązuje przy budowie domu. Ostatnim i najważniejszym dokumentem, jaki trzeba uzyskać jest zezwolenie na budowę. 

Czy na myjni można płacić kartą?

Na myjni bezdotykowej można płacić kartą na kilka sposobów. Najbardziej popularne są dwa z nich. Pierwsza możliwość to rozmieniarka z systemem PAYPASS, która po autoryzacji transakcji wydaje żetony. Żetonami płaci się w pulpitach stojących na stanowiskach myjących. Drugi sposób to terminale płatnicze zainstalowane w pulpitach na stanowiskach. Pierwsze rozwiązanie jest tańsze dla inwestora ze względu na konieczność płacenia abonamentu dla operatora terminali tylko za jedno urządzenie. W drugim przypadku musimy płacić abonament za każde stanowisko.

Koszt leasingu

Należy pamiętać, że oferta leasingowa jest przedstawiana dopiero po weryfikacji kondycji finansowej Leasingobiorcy. Leasing techniki myjącej mtAutomatic dostępny już od 108,99%. przy wpłacie początkowej 30%, okresie finansowania 48 miesięcy, wykupie 25%.

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan może być wykorzystany przy ocenie opłacalności inwestycji przez Zarząd i jednostki finansujące. Powinien zawierać charakterystykę firmy i przedsięwzięcia, opis rynku i konkurencji, plany marketingowe i rozwojowe, analizę finansową oraz czytelne wnioski.

Czy można wykorzystywać wodę ze studni głębinowej?

W przypadku braku wody sieciowej, dopuszcza się wykorzystanie wody ze studni głębinowej, ale jest to rozwiązanie uciążliwe. Przy takim rozwiązaniu musimy zbadać wodę ze studni i dostosować układy uzdatniania wody.

Jakie są normy hałasu dla myjni?

Myjnie samochodowe są wyłączone spod obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, więc inwestor nie jest zobowiązany do wykonywania Raportu Oddziaływania na Środowisko. Należy jednak mieć świadomość, że myjnia generuje hałas, który przy długotrwałej ekspozycji na ludzi, może być uciążliwy. Przy wyborze lokalizacji dobrze jest wziąć pod uwagę sąsiedztwo. Znane są przypadki, gdy po uruchomieniu myjni lokalni mieszkańcy protestują i potrafią doprowadzić do nałożenia kar na inwestora. Niestety hałas generowany jest przez wodę wypływającą pod wysokim ciśnieniem z dyszy lancy i nie ma możliwości ograniczenie jego poziomu bez zmniejszenia ciśnienia.

Co zrobić, jeśli na działce nie ma sieci kanalizacji?

Jeśli na terenie nie ma sieci kanalizacji istnieje możliwość odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego oraz po napełnieniu wywożenie za pomocą specjalistycznej firmy do lokalnej oczyszczalni. Rozwiązanie uciążliwe i w przypadku korzystania z zewnętrznej firmy usługowej w większości przypadków droższe.

Jaki jest kod PKD właściwy dla myjni?

Najbardziej właściwym kodem PKD dla prowadzenia myjni samochodowej jest 45.20.Z. Kod ten obejmuje prowadzenie myjni samochodowej oraz inne czynności związane z motoryzacją.

Co zrobić, jeśli na działce nie ma instalacji gazowej?

W przypadku braku instalacji gazowej, stosujemy kocioł zasilany olejem opałowym. Olej opałowy jest rozwiązaniem  droższym pod kątem eksploatacji. Alternatywą dla oleju może być zbiornik z gazem płynnym. Rozwiązanie wymaga dodatkowego projektu na zbiornik oraz terenu, na którym montowany jest zbiornik. Trzeba wziąć pod uwagę strefy zagrożenia wybuchem, czyli obszar, na którym montowany jest zbiornik musi być odsunięty na odpowiednią odległość od domów.

Jakie jest zużycie wody na myjni?

Myjnia bezdotykowa zużywa około 10l/min na jedno stanowisko w trakcie mycia samochodów. Poza czasem mycia pewna ilość wody wykorzystywana jest do procesów technologicznych, ale w skali całego zużycia koszt tej wody jest pomijalny.

Jakie są koszty utrzymania myjni?

Koszty utrzymania myjni można podzielić na dwie grupy. Te, które występują w związku z myciem pojazdów (woda, energia elektryczna, ścieki, gaz lub olej opałowy, środki chemiczne) oraz te, które ponosimy bez względu na to czy myjnia jest używana czy nie (czynsz dzierżawy, podatek od nieruchomości, utrzymanie czystości na myjni, energia elektryczna pobrana na potrzeby oświetlania oraz utrzymania maszyn w gotowości, rozmrażanie posadzki zimą, ewentualna rata leasingowa oraz niewielkie ilości wody).

Opłacalność myjni bezdotykowej

Myjnia bezdotykowa jest biznesem, który charakteryzuje stosunkowo wysoka stopa zwrotu. Czas, w jakim nasza inwestycja się zwróci i zacznie zarabiać jest jednak zależny przede wszystkim od lokalizacji, wizualizacji i techniki myjącej oraz od sposobu zarządzania myjnią.

Pomożemy zrealizować
Twój Biznes

Wyślij zapytanie
mtAutomaticmtAutomatic

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.